By using our website, you agree to the use of our cookies.
By using our website, you agree to the use of our cookies.
[email protected] Østvej 12A, 3230 Græsted

Disclaimer

Disclamer

2048x2048 logo - Persondatasmiley

Persondatasmileyordningen er et udtryk for at en virksomhed arbejder seriøst med at overholde gældende ret på persondataområdet.

En virksomhed kan ikke opnå godkendelse i smileyordningen uden relevante manualer og procedurer samt systemer, der tager højde for kravene på persondataretsområdet.

Ordningen er dermed et udtryk for, at en virksomhed forsøger i videst muligt omfang at være compliant i forhold til retsreglerne.

Det er ikke et udtryk for, at der ikke kan forekomme fejl. Det er heller ikke et udtryk for, at der ikke kan forekomme overtrædelser af retsområdet.

Det er udtryk for, at virksomheden i forhold til sin størrelse, branche og virksomhedsområde forsøger at agere seriøst, troværdigt og regulært i forhold til sine kunder og registreringer.

Foreningen PersondataSmiley, der udsteder smileyerne, er ikke hverken direkte, indirekte eller på anden vis på nogen måde ansvarlig for persondatarettens overholdelse i den enkelte virksomhed. Det er virksomheden, der er dataansvarlig og har ansvaret, og der er hverken direkte eller indirekte regres i forhold til PersondataSmiley foreningen. Det samme gælder i forhold til PersondataSmiley foreningens underleverandører.