Det vil sige at den data ansvarlige skal sikre at en registrering slettes, når den ikke længere er nødvendig. Dermed stilles krav til virksomhederne om at de har en slette politik, der skal overholdes.

Som virksomhed

Du skal sørge for at virksomheden har procedurer, så en registrering ikke længere er nødvendig og aktuel, bliver slettet.

Samtidig har privatpersoner mulighed for at få at vide hvilke oplysninger der er registreret på dem og eventuelt fejl skal rettes.

Som privatperson

Hvis du, som privatperson, er registreret hos en virksomhed, har du ret til at blive glemt. Det betyder at du ikke selv skal holde øje med hvor du er registreret, da virksomheden skal slette oplysninger om dig, der ikke længere giver mening at have.

Du har mulighed for at få indsigt i hvilke informationer som en virksomhed har på dig. Du kan få rettet fejlregistreringer ligesom du har klageadgang til datatilsynet, hvis registreringen er unødvendig og/eller krænkende.