Persondataforordningen blev i 2018 mødt med stor interesse. Der blev holdt seminarer og workshops alle vegne og mange brancheforeninger var aktive for at løse udfordringerne for deres medlemmer. Konsulenter, advokater og i nogen udstrækning revisorer var aktive med større eller mindre succes. Mange virksomheder startede på at lave dokumentation, medens andre afventede situationen – det berørte nok ikke dem.

En del virksomheder er efterladt med at skulle lave deres dokumentation i et virvar eller bombardement af informationer om GDPR. Mange personer/virksomheder er selvlærte (følte sig selvlærte) og lavede noget hist og her som måske er OK.

Det er åbenlyst, at mange virksomheder ikke er på plads. Slå op på en tilfældig hjemmeside og der vil i opdage at mange firmaer ikke har en privatlivspolitik.

Ved besøg i virksomhederne ses det at langt fra alle er på plads når det gælder forretningsgange, oprydning, sletning, dataminimering og IT-sikkerhed.

Hovedparten af virksomhederne klarer sig selv efter bedste evne. Dette til trods for at behovet for hjælp og systematisering er enormt.